Kostnadsfritt arbetsgivarstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsgivarstöd är en tjänst som ingår kostnadsfritt till Skandias kunder. Stödet som erbjuds är ett kortare stöd kopplat till hälsoförsäkringen. 

Stödet ges av våra hälso- och rehabvägledare som har kunskap om förebyggande insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering. Tjänsten levereras på svenska per telefon. Ingen dokumentation gällande arbetsgivarstödet görs av SRC.

Arbetsgivarstöd kan vara aktuellt om du;

  • Vill få råd och stöd i hur du kan ta samtalet med en medarbetare som kan ha behov av stödinsatser via Skandia Hälsoförsäkring. 
  • Behöver resonera om stöd via Skandia Hälsoförsäkring är lämpligt för en medarbetare. 
  • Vill resonera om ett Trepartsmöte mellan medarbetare, arbetsgivarrepresentant och en hälso- och rehabvägledare kan vara aktuellt, vilket då erbjuds på offert.
  • Önskar ha ett resonemang angående om en mer fördjupad dialog och stöttning angående ett medarbetarärende via ett Rehabstöd kan vara aktuellt, vilket då erbjuds på offert.
  • Vill ha en dialog angående om andra insatser för medarbetaren än de som finns inom Skandia Hälsoförsäkring kan vara aktuella till exempel beroendeutredning eller konflikthantering, vilket då erbjuds på offert.
  • Har frågor kring möjlighet att erbjuda stöd motsvarande innehåll i hälsoförsäkringen till medarbetare som av olika anledningar inte omfattas av försäkringen.

Avgränsning

För frågor i ett pågående ärende inom Skandia Hälsoförsäkring rekommenderas kontakt med ansvarig hälso- och rehabvägledare. Medicinsk sekretess föreligger varvid inget stöd kan ges utifrån identifierbar individ utan endast på avidentifierad nivå. Inget arbetsrättsligt stöd.

 

Personuppgiftsansvarig

Sophiahemmet Rehab Center
dataskydd@sophiahemmetrehabcenter.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa