Digital medarbetarundersökning med AI

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetspartner: Winningtemp

Digital medarbetarundersökning med veckovisa utskick av forskningsbaserade korta frågor till medarbetarna. Via artificiell intelligens avgörs vilka frågor som ska skickas till vilka medarbetare. Verktyget samlar in och processar data om välmående i det dagliga arbetet och erbjuder företaget en heltäckande och verklighetsbaserad bild i realtid av medarbetarnas upplevelse.


Samverkan med Skandia Hälsoförsäkring finns om försäkringen är tecknad för medarbetarna. Vid svarsmönster som indikerar ohälsa flaggar verktyget och uppmuntrar medarbetaren att ta kontakt med Skandia Hälsoförsäkring.

Tjänsten erbjuds med många olika språkval.

För mer information se tjänstebeskrivning i PDF-format.

Personuppgiftsansvarig vid leverans av tjänst: Winningtemp

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa