Förebyggande friskvårdsprogram

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetspartner: IMR - Institutet för Människor i Rörelse AB

 
Regelbunden fysisk aktivitet, begränsat stillasittande och förändringar i levnadsvanor är nyckeln till en god hälsa. Med metodiken från tävlingsidrott och kunskap från forskning ger IMR företag en helhetslösning för en förbättrad medarbetarhälsa.


Samverkan med Skandia Hälsoförsäkring sker på så sätt att om det i leveransen av tjänsten framkommer tecken på ohälsa hos medarbetaren uppmuntras hen att söka stöd via försäkringen. Detta sker endast om Skandia Hälsoförsäkring finns tecknad för samtliga medarbetare.

Hälsorådgivning för medarbetare
IMR erbjuder individuell hälsorådgivning där varje medarbetare, tillsammans med en hälsorådgivare, tar fram en individuell hälsoplan som innehåller målsättning baserat på medarbetarens utgångsläge och rekommenderade övningar.

IMR:s hälsorådgivare är högskoleutbildade hälsopedagoger med specialistkompetens inom fysisk aktivitet, levnadsvanor och beteendeförändring och rådgivningen är anpassad efter varje individs behov och målsättning.

Företaget kan välja mellan att erbjuda sina anställda:

  • Digital hälsorådgivning genom telefon eller videosamtal.
  • IMR:s hälsorådgivare kommer till företaget för att erbjuda hälsorådgivning på plats.


Inför varje möte med hälsorådgivare får medarbetarna skatta sin hälsa utifrån evidensbaserade frågor om fysisk aktivitetsnivå, allmän hälsa, stress, smärta och arbetsförmåga. Utifrån denna data revideras hälsoplanen med nya målsättningar och anpassade aktiviteter för att uppnå målen.

Varje medarbetare har tillgång till IMR:s applikation där alla övningar finns tillgängliga och medarbetaren kan enkelt följa sin egen hälsoutveckling genom att logga aktiviteter. I applikationen finns även inspiration och rådgivning för en bättre hälsa samt en meddelandefunktion som möjliggör kontakt med sin hälsorådgivare för ytterligare stöd mellan de inplanerade rådgivningsmötena.

Varje vecka arrangerar IMR digitala rörelsepauser som företagets medarbetare bjuds in till att vara med på - ett enkelt sätt att få till hälsosamma levnadsvanor på jobbet.

Varje företag får en introduktion till samarbetet med IMR, i form av en digital föreläsning (45 min) riktat till hela företaget. Utgångspunkten är goda levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet och IMR presenterar närmare tjänsten hälsorådgivning och hur samarbetet med IMR ser ut.

Fysiska tester för medarbetare
Vid valet av hälsorådgivning på plats får medarbetarna genomföra sex evidensbaserade tester och därigenom få ett objektivt mått på sin fysiska kapacitet utifrån styrka (under- och överkropp), funktion och kondition. Testerna är inspirerande och enkla att genomföra, det krävs inget ombyte men bekväma skor rekommenderas.

Resultat
IMR levererar en dynamisk och digital kundrapport efter varje omgång genomförda IMR-möten. Rapporten presenteras på ett digitalt möte (ca 45 min) för beställargruppen.

  • Rapporten presenterar avidentifierad data (i linje med GDPR) som visar kundens samlade resultat av hälsodeklarationens frågor samt resultaten från de fysiska testerna.
  • Från och med det andra hälsorådgivningsmötet framgår förändring/utveckling hos den deltagande gruppen.
  • Även deltagares utvärdering av IMR som leverantör framgår.
  • Underlaget och insikterna kan nyttjas i kundens systematiska arbetsmiljöarbete.

För mer information se tjänstebeskrivning i PDF-format.

Personuppgiftsansvarig vid leverans av tjänst: IMR - Institutet för Människor i Rörelse AB

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa