Kontakt gällande offert för trepartsmöte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare ta kontakt med oss gällande offert för trepartsmöte.

Trepartsmötet är ett inledande möte, mellan arbetsgivarrepresentant, medarbetare och hälso- och rehabvägledare, som syftar till att bedöma om utredande- och/eller behandlande insatser behövs.

Trepartsmöte kan vara aktuellt vid:

  • psykisk ohälsa
  • belastningsrelaterad smärta
  • nedsatt eller förändrad prestation
  • upprepad korttidsfrånvaro
  • pågående sjukskrivning

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring av information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa