Kontakt gällande offert för trepartsmöte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare ta kontakt med oss gällande offert för trepartsmöte.

Trepartsmötet är ett inledande möte, mellan arbetsgivarrepresentant, medarbetare och hälso- och rehabvägledare, som syftar till att bedöma om utredande- och/eller behandlande insatser behövs.

Trepartsmöte kan vara aktuellt vid:

  • Tidiga tecken på stressrelaterad ohälsa
  • Anpassningsbehov p g a belastningsrelaterad smärta
  • Nedsatt eller tydligt förändrad prestation
  • Företagets riktlinjer, för chefers hälsa-och rehabiliteringsansvar, aktiverar behov av möte t ex vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller vid pågående sjukskrivning
  • Behov av kartläggning av aktivitetsbegränsningar och anpassningsbehov för att kunna optimera arbetet för medarbetaren

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation/BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa