Trepartsmöte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare beställa tjänsten för trepartsmöte.

Ett trepartsmöte kan du som arbetsgivare initiera vid tecken på ohälsa hos en medarbetare då du som arbetsgivare vill vara involverad och få tillfälle att förmedla hur du ser på den aktuella situationen. Om du istället vill förmedla kontaktuppgifterna till en medarbetare som önskar stöd av hälsoförsäkringen använd e-tjänst Hälsoslussen – Kontakta min medarbetare.

Trepartsmöte är ett inledande möte, där en representant från arbetsgivaren, medarbetaren och en hälso- och rehabvägledare träffas och samtalar om vilka behov som finns och vilka utredande- behandlande och/eller rehabiliterande insatser och stöd hälsoförsäkringen kan erbjuda.

 

Trepartsmöte kan vara aktuellt vid:

• psykisk ohälsa

• belastningsrelaterad smärta

• nedsatt eller förändrad prestation

• upprepad korttidsfrånvaro

• pågående sjukskrivning

 

Ett trepartsmöte kan vara fysiskt eller digitalt, på svenska eller engelska. Du som arbetsgivarrepresentant ansvarar för att bjuda in och informera medarbetaren om syftet med mötet.

Pris (2024): 6 000: - + moms. Ingen kostnad utgår om trepartsmötet leder till stöd för medarbetaren inom hälsoförsäkringen. Kan ej hälsoförsäkringen aktiveras på grund av karens (tidigare nyttjande) eller om hälsoförsäkringen bedöms vara fel vårdnivå, kvarstår kostnaden för trepartsmötet.

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring av informationen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa