Probleminventering och konflikthantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Sophiahemmet Rehab Center

Syftet med tjänsten är att främja samarbete. Kan gälla mellan medarbetare eller chef och medarbetare.

Första steget är Inventering av problembild.

Inventering görs genom avstämning med beställare (oftast HR eller chef) per telefon, individuella psykologsamtal á 1–1½ timme med de inblandade samt muntlig och skriftlig återkoppling till beställare. 

Inventeringen kan kompletteras med fortsatt insats enligt nedan.

Konflikthantering/medling som fortsättning på genomförd inventering av problembild enligt ovan.

Två gemensamma möten á 1½-2 timmar, med psykologen och de inblandade för definition av problemet, förslag på beteendeförändring, formulering av alternativa lösningar och uppföljning angående dessa. Muntlig och skriftlig återkoppling till beställare. 

Tjänsten utförs av legitimerad psykolog från SRC med inriktning kognitiv beteendeterapi som har kunskap och erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser med fokus på arbetsrelaterad hälsa. Tjänsten erbjuds på svenska eller engelska.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa