Föreläsningar inom psykosocial arbetsmiljö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreläsare är legitimerad personal från Sophiahemmet Rehab Center med erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser inom arbetsrelaterad hälsa. Vid önskemål kan föreläsningen inkludera information om när och hur man söker stöd i Hälsoslussen.

 

Stress och återhämtning  

Vilka signaler/tidiga tecken på stress finns det och hur får man till den viktiga återhämtningen. När ska man söka stöd?

 

Mental ohälsa och ledarskap  

Vad är tecken på ohälsa och hur kan man som ledare stötta medarbetare som mår dåligt.  Hur skapas förutsättningar som förebygger mental ohälsa? 

 

Imposter syndrome  

I en högpresterande miljö är det väldigt vanligt att man börja tvivla på sina egna förmågor och känner sig som en "bluff". Workshop i hur man övervinner självtvivel och otillräcklighet samt skapar tryggt arbetsklimat. 

 

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen 

Hur skapar man goda förutsättningar för psykologisk trygghet på arbetsplatsen som ger grunden för en positiv arbetsmiljö?

 

Sömn 

Klagar dina medarbetare på dålig sömn? Sömnproblem är vanligt förekommande och det många inte vet är att det är mycket som man kan göra själv för att förbättra sin sömn. 

 

NPF-Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i vardagen

Hur möter jag som chef/ledare på bästa sätt mina medarbetare i arbetsvardagen där neuropsykiatriska drag kan vara en påverkande faktor?

 

Konflikthantering

Hur kan man hantera meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt och smart sätt. Hur kan man arbeta förebyggande för att förhindra konflikter och främja gott samarbete?

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa