Krisstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Falck Health care

Tidsbegränsat krisstöd för företagets krisledning och berörda chefer/medarbetare kopplat till en specifik krishändelse.

Företagets ledning/ansvarig chef för krishantering får krisstöd per telefon av leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Krisstödet omfattar stöttning till ledning/chef i vad de kan göra i det uppkomna läget och hur de kan organisera krishanteringen inom företaget och för de medarbetare som drabbats. Överenskommelse görs angående vilka av nedan insatser som ska utföras.

  • Stöd på plats till ledning/chef
  • Krisstöd per telefon för medarbetare
  • Gruppsamtal på plats för medarbetare
  • Individuellt krisstöd för medarbetare

Personuppgiftsansvarig vid leverans av tjänst: Falck Health Care

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa