Digital psykologrådgivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Sophiahemmet Rehab Center

För arbetsgivare som vill  minska tröskeln för sina medarbetare gällande att få rådgivning och stöd kopplat till exempelvis relationsproblem, oro, ångest, arbetsrelaterad stress, nedstämdhet, tvångstankar, prestationsinriktade beteenden, krisreaktioner, sömnsvårigheter, långsiktiga mål med arbetslivet, ensamarbete, stress vid hemarbete, prestationsångest eller social ångest.

Tjänsten erbjuds i form av 10 digitala samtal per dag  á 25 min med leg. psykolog från Sophiahemmet Rehab Center. Samtalen sker via säker videomötesplattform. Erbjuds på svenska och engelska.

Samverkan med Skandia Hälsoförsäkring: Vid problematik där ytterligare stödbehov anses föreligga rekommenderas medarbetaren att kontakta Skandia Hälsoförsäkring (om den försäkringen finns för medarbetarna).

Arbetsgivaren får en sammanställning angående hur många tider som bokades/genomfördes, kontaktorsaker och hur många som rekommenderades att söka fortsatt stöd via Skandia Hälsoförsäkring.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa