Utredning kränkande särbehandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Leverantör: Sophiahemmet Rehab Center

Syftet med tjänsten är att klargöra OM kränkande särbehandling dvs huruvida arbetsrättsliga felaktigheter har förekommit eller ej. Faktainsamling genom intervju och insamling av ev. underlag i form av e-post, sms, inspelningar och dyl. med berörda personer. Skriftlig sammanställning gällande huruvida arbetsrättsliga felaktigheter har förekommit eller ej samt muntlig återkoppling till beställare.

Utredning kränkande särbehandling

Upplägg enligt nedan:

  • Avstämning med beställare per telefon.
  • Individuella intervjuer med berörda parter.
  • Individuella samtal med de inblandade för att replikera den andra partens yttrande.
  • Skriftlig sammanställning gällande huruvida arbetsrättsliga felaktigheter har förekommit eller ej samt muntlig återkoppling per telefon till beställare.

Tjänsten utförs av legitimerad psykolog från SRC med kunskap och erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser med fokus på arbetsrelaterad hälsa. Tjänsten utförs på svenska.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa