Sjuk- och friskanmälningstjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetspartner: MedHelp Care

En sjuk- och friskanmälningstjänst med en digital plattform ger ert företag en smidig, säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. Den digitala plattformen hjälper er att arbeta proaktivt med medarbetarnas hälsa och bidrar till en friskare arbetsplats, mer välmående företag och sänkta kostnader.

  • Strukturerad frånvarohantering med sjukvårdsrådgivning ger information om orsakerna till sjukfrånvaron, vilket gör det lättare att stötta medarbetare och fånga upp tidiga signaler på ohälsa.
  • Insikter från all samlad data i plattformen ger en bild av hälsoläget på företaget i realtid och möjliggör insatser som förebygger långtidssjukskrivningar.
  • Rehabkollen hjälper chefer att fullfölja sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar och ger stöd till snabb och effektiv rehabilitering vid långtidssjukfrånvaro.

Medarbetaren gör enkelt sin sjuk- eller vab-anmälan via telefon, webb eller app och en notis skickas automatiskt till chefen. Systemet signalerar när det behövs läkarintyg eller vid upprepad korttidsfrånvaro, och kontakt med Försäkringskassan sköts automatiskt. I appen kan medarbetaren dessutom enkelt ladda upp sitt läkarintyg till arbetsgivaren. Enkelt, tryggt och säkert.
 

En tjänst i tre nivåer:

Premium
Med premiumtjänsten får medarbetaren kontakt med en sjuksköterska i samband med sjuk- eller vab-anmälan, dygnet runt, året om. Sjuksköterskan ger egenvårdsråd och hänvisar vid behov till vård. Sjuksköterskan kontaktar också medarbetaren för uppföljande sjukvårdsrådgivning efter tre dagar.

Bas Plus
Med Bas Plus kan medarbetaren välja om de vill prata med en sjuksköterska i samband med sin sjukanmälan. Om anmälan avser egen sjukdom kontaktar sjuksköterskan medarbetaren för uppföljande sjukvårdsrådgivning efter tre dagar.

Bas
Bas är en helautomatisk tjänst för sjuk-, vab- och friskanmälan utan kontakt med sjuksköterska.

Samverkan med Skandia Hälsoförsäkring
Om ert företag har Skandia Hälsoförsäkring för samtliga anställda så påminns medarbetaren i kontakten med sjuksköterska, i de fall då det är relevant, om att ta kontakt med Skandia Hälsoförsäkring.

Rehabstöd till chefer
MedHelp Cares tillval Rehabkollen hjälper chefer att på ett enkelt sätt fullfölja sitt rehabiliteringsansvar. Rehabkollen skickar påminnelser till ansvarig chef om vad som behövs göras, och när, då en medarbetare är sjuk. Påminnelserna utgår från Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens enskilda situation. Med Rehabkollen kan ni vara säkra på att ni följer ert arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sker enligt GDPR. Enkelt, tryggt och säkert.
 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa