Hjärt- och lungräddningsutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Palm sjukvårdsutbildningar

I Sverige drabbas ca:15 000 människor av hjärtstopp varje år. Genom att tidigt starta hjärtlungräddning och tidigt använda en hjärtstartare, så kan du rädda liv. Hjärtstartaren är som en brandsläckare för hjärtat, om den används inom 3 min. Överlevnaden minskar med 10 % för varje minut som går efter hjärtstoppet om ingen hjärt-lungräddning och hjärtstartare används. Utbildningen ökar tryggheten för den som ska hjälpa!

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, stabilt sidoläge och luftvägsstopp enligt HLR- rådets riktlinjer 2016. Utbildningen bygger på en pedagogik med en blandning av teori och mycket övning. Situationsanpassad träning, där deltagare får träna praktiskt på varandra och på dockor. Varje deltagare har varsin egen docka att öva på under kursen under ledning av utbildaren. Alla får dessutom träna med en enkel hjärtstartarattrapp, till instruktionerna från en övningshjärtstartare, med syftet att få en ökad beredskap för akuta situationer.

Målgrupp
För alla

Omfattning
Hjärt- och lungräddningsutbildning med hjärtstartare 120 min

Antal deltagare
Max 15 personer/grupp

Plats
Utbildaren kommer till er. Utbildningslokalen behöver ha ordentligt golvutrymme för de praktiska övningarna.

Upplägg
Utbildningen kan ske med flera grupper per dag.

Utbildare
Utbildaren är legitimerad anestesisjuksköterska med mera än 25 års erfarenhet från akutsjukvård, samt huvudinstruktör i hjärt-lungräddning både för vuxna och barn med 15 års erfarenhet som utbildare.

Max 15 deltagare per utbildning.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa