Beroendeutredning/behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Chefsstödssamtal och beroendeutredning (alkohol/droger/läkemedel/spel)

Leverantör: Ljung & Sjöberg

Ljung & Sjöberg erbjuder specialiserade och vetenskapligt förankrade utredningstjänster med metoder som är evidensbaserat effektiva enligt den statliga SBU-utredningen 2001 och som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Kostnadsfritt chefsstödssamtal: Ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal med en chefshandledare från Ljung & Sjöberg, så att du som arbetsgivare kan få stöd i hur du kan tänka/agera i en uppkommen situation där ni misstänker en beroendeproblematik och för att ha ett resonemang om en utredning bör göras.

Beroendeutredning: Tjänsten omfattar en förberedande fas som sedan följs av själva utredningen. Under hela processen arbetar en chefshandledare från Ljung & Sjöberg i lag tillsammans med chef och HR. Under den förberedande fasen coachar och förbereder chefshandlaren ansvarig personal hos kund på den fortsatt processen, möjliga reaktioner från medarbetaren och förhållningssätt. Chefen får detaljerade instruktioner och relevanta verktyg för medarbetarsamtalet. Chefshandledaren förbereder också ett utrednings- och rehabiliteringskontrakt, hämtar in bakgrundsinformation från chef och HR och förbereder medicinskt ansvarig personal på Ljung & Sjöberg.

Själva utredningsfasen innefattar följande, och genomförs på 2–4 v från första kontakt till avrapporterad utredning:

  • Hälsokontroll hos leg sjuksköterska. Blodtryck, blodprov på vitaminer och mineraler, kortisol, sköldkörtel och alkoholmarkörer. Vid indikation tas även drogtest.
  • Kartläggningssamtal med terapeut eller psykolog. Skattningsformulär och manualbaserad intervju för kartläggning av individens mående, problembild och behov.
  • Besök hos leg läkare med specialistkompetens inom psykiatri. Läkaren gör en slutlig bedömning av problematiken.
  • Tät återkoppling/rådgivning till ansvariga personer hos kund.
  • Avslutande samrådsmöte med ansvarig personal hos kund där status och rekommendation gällande behandling presenteras, vilket även sammanställs i skrift till kund.

Personuppgiftsansvarig vid leverans av tjänst: Ljung & Sjöberg

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa