Chefsutveckling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Sophiahemmet Rehab Center

Tjänsten syftar till att stödja ledare/chefer, enskilt eller i grupp, att utveckla sitt ledarskap under handledning.

Tillsammans med handledaren kartläggs styrkor, svagheter och situationer som i dagsläget upplevs som besvärliga eller stressande. Tydliga mål med handledningen formuleras och konkretiseras. Därefter görs gemensamma ansatser till problemlösning med fokus på att finna nya verktyg och förhållningssätt för att hantera situationerna.  Exempel:

  • Hantera svåra medarbetarsamtal.
  • Konflikthantering med chef eller medarbetare.
  • Stresshantering i arbetsrelaterade situationer och hantera egna och andras krav och förväntningar.
  • Arbeta med tydliga målsättningar för sig själv och arbetsgruppen.
  • Leda och motivera sin grupp.
  • Kommunicera mål och förväntningar till gruppen på ett tydligt sätt.

Tjänsten utförs av legitimerad psykolog från Sophiahemmet Rehab Center med inriktning kognitiv beteendeterapi som har kunskap och erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser med fokus på arbetsrelaterad hälsa. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa