Ergonomiföreläsning/ rond kopplat till bildskärmsarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Sophiahemmet Rehab Center

Nedan följer några exempel på ergonomitjänster, innehåll och upplägg kan också skräddarsys utifrån era behov.

Föreläsning Bildskärmsergonomi- hur du får till en bra ergonomi på kontoret såväl som vid arbete hemifrån

Föreläsningen fokuserar på hur du kan skapa en god ergonomi vid bildskärmsarbete oavsett om du arbetar hemifrån eller är på kontoret. Här får du information om hur du kan skapa ergonomiska förutsättningar gällande arbetsställningar och arbetsteknik. Du får även råd och tips kring hållning och avlastning samt betydelsen av variation och rörelse för att minska risken för belastningsrelaterade besvär.  Föreläsningen kan ske separat eller i kombination med rondering. Tidsåtgång 30–50 minuter beroende på upplägg.

 

Inspelad föreläsning Bildskärmsergonomi- hur du får till en bra ergonomi på kontoret såväl som vid arbete hemifrån

Filmen innehåller information om hur man kan skapa ergonomiska förutsättningar med bra arbetsställningar och arbetsteknik på kontoret såväl som vid distansarbete. Filmen innehåller också råd och rekommendationer om hållning och avlastning samt tar upp betydelse av variation och rörelse.
Längd ca 15 minuter.

 

Ergonomigenomgång i grupp (fysiskt på kontor)

Belastningsergonomisk genomgång och information med syfte att öka medarbetarnas ergonomikunskaper för att minska risken för belastningsrelaterade besvär. Teoretisk och praktisk genomgång i grupp med information kring inställning av arbetsstol, arbetsbord och övrig utrustning, arbetsställningar, arbetsteknik samt information om vikten av att skapa variation och rörelse i arbetet.

 

Rondering på kontor (fysiskt på kontor)

Belastningsergonomisk riskbedömning för att identifiera behov av ergonomisk anpassning på arbetsplatsen. Innefattar individuella genomgångar av arbetsplatsens utformning samt inställning av arbetsutrustning, information kring arbetsteknik och arbetsställningar. Beställare tillställs en skriftlig sammanställning med rekommendationer om eventuella förändringar (t ex arbetsplatsens utformning eller eventuellt behov av kompletterande arbetsutrustning).

Rondering kan ske separat eller i kombination med föreläsning.

Föreläsningar och ronderingar erbjuds på svenska eller engelska. Tjänsten utförs av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut med vidareutbildning inom ergonomi från Sophiahemmet Rehab Center med kunskap och erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser med fokus på arbetsrelaterad hälsa.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa