Rehabstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare ta kontakt med oss gällande offert för Rehabstöd

Rehabstöd är en tjänst där du som arbetsgivare kan få stöd i medarbetarärenden. Stödet erbjuds på offert och ges genom en fördjupad dialog med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center (SRC) med kunskap och erfarenhet från proaktiva insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabstöd kan vara aktuellt;

Vid dilemman gällande medarbetare som inte har stöd av Skandia Hälsoförsäkring eller som ej har möjlighet till att få stöd via försäkringen, som till exempel; 

  •  Sjukskrivningsärenden där du önskar stöttning i till exempel vad ska man skriva i Plan för återgång i arbete. 
  •  Långa sjukskrivningsärenden där önskemål om anpassnings- och rehabiliteringsförslag finns.
  •  Frågeställningar kopplade till knepiga medarbetarsituationer. 

I ett pågående ärende inom Skandia Hälsoförsäkring då du önskar stöd som arbetsgivare men medgivande från medarbetare till hälso- och rehabvägledare att föra dialog med dig som arbetsgivare saknas eller är begränsat. 

Tjänsten levereras på svenska per telefon på avidentifierad individnivå. Ingen dokumentation gällande rehabstödet görs av SRC.

Pris:  1000: - per påbörjad halvtimme.  Moms tillkommer.

 

Avgränsning

För stöd i ett pågående ärende inom Skandia Hälsoförsäkring rekommenderas kontakt med ansvarig hälso- och rehabvägledare. Medicinsk sekretess föreligger varvid inget stöd kan ges utifrån identifierbar individ utan endast på avidentifierad nivå. Inget arbetsrättsligt stöd.

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring av information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa