Ansök om handläggarbehörighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetar du som extern leverantör och samarbetspartner till Sophiahemmet Rehab Center AB? Här kan du registrera dina uppgifter för att få handläggarbehörighet på vår e-tjänsteplattform.

Handläggarbehörighet krävs för att du ska kunna ta emot och skicka information i klientärenden. För att få handläggarbehörighet måste du vara avtalad leverantör hos oss. Är du avtalad leverantör, men ej inom Skandia Hälsoförsäkring - tala med din kontaktperson hos oss för vidare hjälp i behörighetsfrågan.

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation/BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa