Ansök om handläggarbehörighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetar du som extern leverantör och samarbetspartner till oss på Sophiahemmet Rehab Center? Här kan du ansöka om handläggarbehörighet på vår e-tjänstplattform.

Handläggarbehörighet krävs för att du ska kunna ta emot och skicka information i klientärenden. För att få handläggarbehörighet måste du vara avtalad leverantör hos oss.

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring av information. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation/BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa