Hälsotest med företagsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Global Hospital

Innehåll tjänst:

 • Hälsodeklaration (sjukdomar, livsstilsvanor, ärftlighet, arbetsmiljö)
 • Provtagning på mottagning inom leverantörens nätverk
 • Hälsorapport med analysresultat, läkarens kommentarer, riskanalys och livsstilsråd på ”mina sidor” via Bank-ID.
 • Uppföljande samtal, per telefon med leg sjuksköterska, vid större avvikande värden som behöver följas upp samt om medgivande till kontakt har givits av individen.
 • Tillvalsmöjlighet av läkarsamtal per telefon eller video
 • Företagsrapport gällande medicinska och arbetsrelaterade riskfaktorer – om minst 20 utförda hälsotest. Resultatet kan användas som en del i företagets arbetsmiljöarbete. 

Genomförandet av hälsotestet består av följande steg:

1. Hälsodeklaration och val av mottagning
Individen loggar in med Bank-ID och besvarar den webbaserade hälsodeklarationen. Därefter väljer han/hon den mottagning som passar bäst och inväntar mejlbekräftelsen som innehåller bokningsinformation etcetera för vald mottagning (vissa har tidsbokning och andra inte).

2. Provtagning
Provtagningen genomförs på bokad mottagning.
I provtagningen ingår:

 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker (glukos)
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • HDL/LDL-kvot
 • Triglycerider
 • Blodtryck


3. Resultat och skriftlig återkoppling av läkare
Hälsodeklarationen och blodproverna analyseras och resultatet samman­ställs av leg läkare. Individen får ett meddelande om att hälsorapport med analysresultat, läkarens kommentarer, riskanalys och livsstilsråd finns att hämta online med Bank-ID. Om läkaren har konstaterat större avvikande värden som behöver följas upp kontaktar en sjuksköterska individen per telefon. Samtalet sker endast under förutsättning att medgivande givits i samband med ifyllande av hälsodeklarationen.

4.  Läkarsamtal (tillval)
Ett läkarsamtal, per telefon eller video, för att gå igenom/diskutera resultatet med individen. Samtalet sker ett par dagar efter att individen har fått sin hälsorapport.

 

Minimum 10 personer för offert gällande utförande på mottagning och minimum 20 personer gällande utförande på kunds kontor. Hälsotestet erbjuds på svenska eller engelska.

Personuppgiftsansvarig vid leverans av tjänst: Global Hospital

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa