Allmän hälsoundersökning i Stockholm

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Försäkringsmottagningen Sophiahemmet

Innehåll tjänst:

 • Provtagning
 • Undersökning hos sjuksköterska 
 • Läkarbesök med undersökning och återkoppling av resultat 
 • Digital resultatrapport
 • Företagsrapport gällande medicinska riskfaktorer – om minst 20 utförda hälsoundersökningar. 

Genomförandet består av följande steg:

1. Inbokning av tid
Individen ringer Försäkringsmottagningen Sophiahemmet för inbokning av hälsoundersökningen. Tid bokas in till sjuksköterska och läkare. Båda besöken sker vid samma tillfälle och tar totalt ca 1 timme. Individen tillsänds vederbörlig information och provtagningsremissen sänds elektroniskt till Synlab/Medilab närlab.

2. Provtagning
Provtagning görs senast 3 dagar innan inbokad tid hos sjuksköterska och läkare. Provtagning utförs på Synlab/Medilab Sophiahemmet på drop in eller annat Synlab/Medilab närlab som passar individen. Individ måste ha med sig legitimation till provtagningstillfället.
I provtagningen ingår:

 • Blodstatus (Hb, EPK, LPK, TPK)
 • Sänka (SR)
 • Leverstatus (ASAT, ALAT, LD, GT, Bilirubin)
 • Njurfunktion och vätskebalans (Na, K, Ca, Alb, Kreatinin, Urat)
 • Blodsocker
 • Järnvärde
 • Blodfetter (Kolesterol, LDL/HDL, Triglycerider)
 • Prostata prov (PSA) erbjuds män över 40 år
 • Avföringsprover (F Hb x3) erbjuds personer över 50 år
 • Sköldkörtelprov (THS)
 • Urinprov (socker eller äggvita i urin)


3. Undersökning hos sjuksköterska
I undersökning hos sjuksköterska ingår:

 • Blodtryck
 • EKG
 • Syntest
 • Hörselkurva
 • Lungfunktionsmätning (PEF eller spirometri)
 • Längd/vikt/BMI/midjemått/bukhöjd


4. Läkarbesök med undersökning och återkoppling av resultat
I undersökning hos läkare ingår:

 • Fysikalisk undersökning av mage, lungor, hjärta, öron, hals, sköldkörtel, vid önskemål bröst/lymfkörtlar samt vid önskemål prostatapalpation om PSA tagits.
 • Återkoppling av resultat av tester och provtagning


5. Digital resultatrapport
Individ får via bank-ID tillgång till sin digitala resultatrapport.​​​​​​​Tjänsten allmän hälsoundersökning utgör hälso- och sjukvård och är därmed befriad från lagstadgad moms. Tjänsten är förmånsskattepliktig för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren.

Minimum 10 personer för offert. Erbjuds endast i Stockholm. Samtliga personer som offerten omfattar ska ha en vårdförsäkring. Hälsoundersökningen erbjuds på svenska. 

Personuppgiftsansvarig vid leverans av tjänst: Försäkringsmottagningen Sophiahemmet

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa