Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreläsning/workshop Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), ett värdeskapande arbete

Här får ni kunskap och stöd i hur en god organisatorisk och social arbetsmiljö främjas samt hur ohälsa förebyggs. Genomgång av centrala begrepp inom OSA, hur risker för ohälsa kan upptäckas samt råd hur man kan jobba preventivt för en långsiktigt hälsosam och effektiv organisation. Utrymme ges att reflektera över var ni som företag står i dagsläget och vad som kan behöva göras för en mer hälsosam arbetsmiljö.

Föreläsningen/workshopen är på 2 h och riktar sig primärt till chefer och/eller HR. Kan genomföras på plats eller digitalt.

Leverantör: Tjänsteutförare är legitimerad personal från Sophiahemmet Rehab Center med erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser inom arbetsrelaterad hälsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa