Psykologföreläsning/workshop

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör: Sophiahemmet Rehab Center

 

Nedan följer några exempel, innehåll och upplägg kan också skräddarsys utifrån era behov.

 

Föreläsning om tidiga tecken på stress för medarbetare. Förmedlar kunskap om hur stress utvecklas, vilka symtom som vanligen ses samt vad man kan göra för att hantera stress. Utrymme finns för att ställa frågor. Tidsåtgång 1 h.

 

Föreläsning/workshop med chefer. Tidiga tecken på mental ohälsa med fokus på ledarskap. Hur kan man upptäcka tidiga tecken på t ex stress samt hantera detta? Vad är viktigt att tänka på för att skapa goda förutsättningar för att undvika mental ohälsa och hur kan man som ledare hantera när medarbetare mår dåligt. Föreläsningen ger en gedigen grund att stå på gällande mental ohälsa och även möjligheter att utifrån samtal diskutera specifika frågor. Tidsåtgång 2 timmar.

 

Föreläsning om sömn. Föreläsning med syfte att lära ut strategier att hantera vanligt förekommande sömnproblem. Föreläsningen ger både teoretisk kunskap om sömn och praktiska verktyg för att själv kunna arbeta med att förbättra sin sömnkvalitet. Utrymme finns för att ställa frågor. Tidsåtgång 1 h.

 

Ledarskap för hybridkontoret  (för chefer). Föreläsning med fokus på att leda medarbetare som arbetar omväxlande på distans och på kontoret.  Innehåll: Vad kan man förvänta sig för reaktioner samt beteenden vid tillbakagång från distansarbete?  Varför är det viktigt att ha fokus på ledarskap? Hur kan man som ledare agera för att vara proaktiv och även ta hand om medarbetare som mår dåligt? Tidsåtgång 1 timme med frågor.

 

Föreläsningar i flera steg om mental hälsa och hur ohälsa kan förebyggas. En möjlighet för företag som är intresserade av att genomföra flera föreläsningar som går att kombinera utifrån behov. Det ger också möjlighet att följa upp reflektioner på innehåll eller frågor som uppkommit i arbetet med att använda de nya kunskaperna i den egna vardagen. Det utgår även en rabatt vid bokning av paketlösningen. 

  1. Föreläsning/workshop chefer. Tidiga tecken på ohälsa med fokus på ledarskap. Hur kan man upptäcka tidiga tecken på t ex stress samt hantera detta? Vad är viktigt att tänka på för att skapa goda förutsättningar för att undvika mental ohälsa och hur kan man som ledare hantera när medarbetare mår dåligt. Föreläsningen ger en gedigen grund att stå på gällande att mental ohälsa och även möjligheter att utifrån samtal diskutera specifika frågor. Tidsåtgång 2 timmar. 
  2.  Föreläsning om tidiga tecken på stress. 1- timmes föreläsning där deltagarna får kunskap om hur stress utvecklas, vilka symtom som vanligen ses samt vad man kan göra för att hantera stress. Utrymme finns för att ställa frågor.
  3. Föreläsning om sömn. 1-timmes föreläsning med syfte att lära ut strategier att hantera vanligt förekommande sömnproblem. Föreläsningen ger både teoretisk kunskap om sömn och praktiska verktyg för att själv kunna arbeta med att förbättra sin sömnkvalitet. Utrymme finns för att ställa frågor.
  4. Uppföljning chefer. 1-timmes uppföljning för chefer där fokus ligger på att följa upp tidigare föreläsningar, få stöd i mer specifika frågor och där deltagarna uppmanas att ta med sig egna fallbeskrivningar. Här ges en möjlighet att förstärka riktiga beteendeförändringar genom planerad uppföljning.

Föreläsningar och workshops kan erbjudas på svenska eller engelska. Tjänsten utförs av legitimerad psykolog från SRC med inriktning kognitiv beteendeterapi som har kunskap och erfarenhet från organisationsuppdrag och proaktiva insatser med fokus på arbetsrelaterad hälsa.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa