Lämna in skadeanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du fylla i och skicka din skadeanmälan till Skandia om du använt din försäkring tidigare.

Tjänsten gäller följande försäkringar:

  • Skandia Hälsoförsäkring
  • Skandia Hälsoförsäkring Grupp
  • Skandia Hälsoförsäkring Balans
  • Skandia Hälsoförsäkring Start 

Tjänsten uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring av information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa