Kontakt gällande arbetsmiljö- och hälsotjänster inom Skandias Hälsokedja

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare ta kontakt gällande arbetsmiljö- och hälsotjänster inom Skandias Hälsokedja. Det kan gälla offert för till exempel beroendeutredning, föreläsning av ergonom eller psykolog, hälsoundersökning, konflikthantering eller chefsutveckling.

Grundförutsättning för köp av arbetsmiljö- och hälsotjänster

En grundförutsättning för att få köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster inom ramen för Hälsokedjan är att samtliga anställda inom företaget omfattas av någon av nedanstående försäkringar i Skandia:

  • Hälsoförsäkring
  • Sjukförsäkring* med hälsoförsäkring
  • Vårdförsäkring
  • Premiebefrielseförsäkring för alternativ ITP eller motsvarande, s.k. tiotaggarlösning, i TPS med hälsoförsäkring  

*gäller alla typer av sjukförsäkringar i TPS

Ovanstående förutsättning, att samtliga anställda ska omfattas av någon typ av försäkring i Skandia, ska också vara uppfylld om arbetsmiljö- och hälsotjänster endast ska köpas till ledningsgrupper inom företaget.

En förutsättning för att få köpa tjänsten Hälsoundersökning eller liknande är att offertförfrågan gäller minst tio (10) stycken anställda.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa