Kontakt gällande arbetsmiljö- och hälsotjänster inom Skandias Hälsokedja

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare ta kontakt gällande arbetsmiljö- och hälsotjänster inom Skandias Hälsokedja. Här kan du också förmedla en medarbetarlista t ex för hälsoundersökningar eller ergonomirondering.

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation/BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa